نمایشگاه دائمی Sulekler’s

موقعیت:ایران

در طراحی نمایشگاه دائمی سولکلرز سعی شده مهم ترین المان های طراحی روز دکوراسیون داخلی رعایت گردد. بدین شکل که در ابتدا اینگونه در نظر گرفته شده که در لحظه ورود به نمایشگاه، مخاطب حس تفاوت فضایی و عبور از یک مرز را تجربه کند. همچنین در باقی موارد طراحی داخلی نیز سعی گردیده با حساسیت بالا به جزئیات توجه گردد.

عکس های پروژه