فروشگاه لباس چیک

موقعیت:ایران مال

در طراحی فروشگاه لباس چیک سعی شده مهم ترین المان های طراحی روز دکوراسیون داخلی رعایت گردد. بدین شکل که در ابتدا اینگونه در نظر گرفته شده که در لحظه ورود به فروشگاه، مخاطب حس تفاوت فضایی و عبور از یک مرز را تجربه کند. همچنین در باقی موارد طراحی داخلی نیز سعی گردیده با حساسیت بالا به جزئیات توجه گردد.

عکس های پروژه