داستان ما

داستان شروع آلکادیزاین برمی گردد به سال 1375 که با نگاه ایده آل به طراحی معماری باعث تاسیس یک تیم کوچک از فارغ التحصیلان معماری شد که رفته رفته باعث شد در طراحی و اجرای پروژه های مختلفی سهیم باشد.

افراد موثر در تیم آلکادیزاین

در این بخش با موسسین دفتر معماری آلکادیزاین آشنا می شوید!

آقای فرزاد طالبی
موسس

خانم سیمین قالیچی
موسس