داروخانه شفق

موقعیت:ایران

در طراحی داروخانه شفق سعی شده است که بیشترین تمرکز بر روی ترکیب رنگ های سفید به نشانه سلامت و پاکیزگی و همچنین آبی ملایم به نشانه آرامش در کنار یکدیگر استفاده گردد. در این پروژه که طراحی و اجرا هر دو توسط تیم آلکادیزاین انجام شده است، تلاش اصلی جهت ایجاد و حفظ ارزش در طراحی بوده است.

عکس های پروژه